پمپ باد بادكنک

پمپ باد بادكنک داشتن بادکنک همیشه شادى بخش است و لحظات رنگارنگ و هيجان انگيزى براى كودكان و نوجوانان به وجود مياورد. ولى بايد توجه داشته باشيم طريقه توليد بادکنک ١٠٠ ٪؜ بهداشتى نيست، و بايد تا حد ممکن سعى كنيم از دهان زدن به آن دورى كنيم، چه كودكان...